Przejdź do treści

Oferta

Firma geodezyjna Miedza – oferta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

 1. Mapy do celów projektowych i planistycznych (w formie analogowej i numerycznej)
 2. Tyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu.
 3. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne.

Prace geodezyjno-prawne:

 1. Podziały nieruchomości.
 2. Wznowienia znaków granicznych.
 3. Rozgraniczenia nieruchomości.
 4. Sporządzanie map do celów prawnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji:

 1. Zakładanie osnów realizacyjnych.
 2. Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu.
 3. Pomiary odkształceń i przemieszczeń.
 4. Obmiary robót do sprzedaży.
 5. Nadzór geodezyjny.

Pomiary specjalistyczne:

 1. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane (kontrole powierzchni lokali, pomiary elewacji itp.).2.Pomiary i kontrola warunków geometrycznych układów jezdnych, torowisk, suwnic itp..
 2. Pomiary geometrii przestrzennych konstrukcji inżynierskich.
 3. Bezkontaktowe metody pomiarów trudno dostępnych obiektów.
 4. Pomiary objętości mas ziemnych.
 5. Pomiary budowli smukłych – masztów, kominów itp.
 6. Pomiary powierzchni zasiewów.
 7. Wektoryzacja map analogowych.
 8. Inne nietypowe prace.