Skip to main content

Geodezja Olsztyn - oferujemy profesjonalne usługi geodezyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę geodezyjną firm i klientów indywidualnych, którzy cenią rzetelność, terminowość oraz bezpieczeństwo. Do każdej realizacji podchodzimy z najwyższą starannością, a wyróżnia nas doświadczenie, profesjonalizm i innowacyjne podejście w kwestii sprzętów geodezyjnych oraz technologii.

Kontakt
Tachimetr znajduje się w dużym, niedokończonym budynku komercyjnym. Urządzenie, obsługiwane przez doświadczonego geodetę, ustawione jest na statywie i wycelowane w przestrzeń wewnętrzną. Na obszarze budowy zaznaczono miejsca na podłodze, odsłonięte belki stropowe i niektóre otwarte ściany.
Pracujemy na zaawansowanym i nowoczesnym sprzęcie geodezyjnym

Precyzja pomiarów

Zaawansowany sprzęt geodezyjny firmy Leica gwarantuje wysoką precyzję pomiarów, co jest kluczowe dla skutecznego planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Dokładność zapewnia solidne podstawy dla wszystkich kolejnych działań.

Dobry czas realizacji projektu

Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu geodezyjnego umożliwia szybsze i bardziej efektywne przeprowadzenie pomiarów terenowych. Skrócenie czasu potrzebnego na te czynności przekłada się na postęp całego projektu inwestycyjnego.

Optymalizacja kosztów

Dzięki wydajności i precyzji zaawansowanego sprzętu geodezyjnego, inwestor może uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z powtarzaniem pomiarów czy korektami wyników.

Bezpieczeństwo inwestycji

Precyzyjne pomiary, dostarczane przez zaawansowany sprzęt geodezyjny, przyczyniają się do poprawy jakości planowania i realizacji inwestycji. To z kolei zwiększa bezpieczeństwo projektu, eliminując potencjalne problemy związane z nieprawidłowymi danymi geodezyjnymi.

Nowoczesne standardy geodezyjne

Praca na renomowanym sprzęcie geodezyjnym umożliwia spełnianie najnowszych norm i standardów branżowych. Inwestor może być pewien, że wszystkie pomiary i dane geodezyjne są zgodne z aktualnymi wymaganiami.

Pracownik budowlany w pomarańczowej kamizelce odblaskowej i żółtym kasku, prawdopodobnie geodeta, trzyma tablet i patrzy na plac budowy z dźwigiem i niedokończonymi budynkami w tle.
Tachimetr geodety na statywie stoi na placu budowy. Na rozmytym tle widać maszyny budowlane, w tym koparkę i ciężarówki, na polnej drodze, otoczone drzewami pod czystym, błękitnym niebem. Geodeta skrupulatnie dba o zgodność każdego pomiaru ze standardami geodezji.
Zbliżenie na żółto-czarny przyrząd geodezyjny tzw. tachimetr, używany w geodezji na placu budowy. Tło jest rozmyte, ale widać na nim część ciężkich maszyn budowlanych i zielone liście.
Geodeta w pomarańczowej kamizelce ochronnej używa teodolitu na placu budowy, na tle ciężkich maszyn, płyt betonowych i stosów rur. Drzewa zapewniają zielone tło, podczas gdy widać kilku pracowników w sprzętach ochronnych.

Misja firmy - profesjonalne usługi geodezyjne w Olsztynie

Profesjonalizm to dla nas dbałość o interesy inwestora, czyli sprawny i prawidłowy przebieg procesów geodezyjnych. Swoją pracę opieramy na dużym doświadczeniu oraz nieustannym rozwoju, który przyświeca nam od początku działalności. Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy projektowe, budowlane oraz prywatnych inwestorów.

Więcej o nas

Nasza specjalizacja

Nasza specjalizacja obejmuje obszar geodezji inżynieryjnej, skoncentrowany na budownictwie miejskim, przemysłowym, wodnym i komunikacyjnym.
  • budownictwo miejskie  – w zakresie geodezji inżynieryjnej dla budownictwa miejskiego skupiamy się na kompleksowej obsłudze projektów związanych z urbanistyką i infrastrukturą miejską. Wykonujemy pomiary terenowe, wyznaczamy granice nieruchomości i dostarczamy dokładne dane geodezyjne niezbędne do planowania oraz realizacji inwestycji miejskich.
  • budownictwo przemysłowe – specjalizujemy się także w obsłudze projektów związanych z obiektami przemysłowymi. Nasze usługi obejmują między innymi pomiary terenowe, wytyczenie osi budynków czy opracowywanie map docelów projektowych. Od lat wspieramy inwestorów w efektywnej realizacji przedsięwzięć przemysłowych.
  • budownictwo wodne – nasza specjalizacja obejmuje geodezję inżynieryjną dla budownictwa wodnego. Wspieramy inwestycje związane z budową i modernizacją infrastruktury hydrotechnicznej, w tym zbiorników wodnych, linii brzegowych, wałów, rzek, profili podłużnych i poprzecznych.
  • budownictwo komunikacyjne – w firmie MIEDZA oferujemy pełne wsparcie projektów związanych z infrastrukturą komunikacyjną. Przeprowadzamy pomiary dla potrzeb projektowania układów komunikacyjnych, dostarczając precyzyjne dane geodezyjne.
Chcą Państwo skorzystać z usług doświadczonego geodety o wysokich kompetencjach? Jesteśmy tutaj, żeby spełniać wysokie wymagania naszych klientów z różnych sektorów gospodarki. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą!
Wyślij zapytanie
Podstawowe usługi geodezyjne - poznaj naszą ofertę!

W firmie MIEDZA usługi geodezyjne są kompleksowe. Poniżej przedstawiamy najczęściej realizowane usługi, a następnie nasze usługi specjalistyczne.

Wyznaczenie granic terenów budów
To proces określenia dokładnych i prawidłowych granic obszaru, na którym planowana jest budowa. Czynność obejmuje pomiar terenowy i geodezyjny, a jej rezultatem jest ustalenie położenia znaków granicznych,, które stanowią podstawę dla dalszych działań projektowych i budowlanych. To kluczowy krok w procesie planowania przestrzennego i bezpiecznej realizacji inwestycji.

Tyczenie głównych osi obiektów budowlanyc
Tyczenie budynków to wskazanie punktów w terenie, które określają położenie obiektu względem innych, sąsiednich obiektów. Operujemy różnymi metodami tyczenia głównych osi obiektów budowlanych, dostosowując się do specyfiki danego projektu

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Nasze usługi geodezyjne obejmują kompleksową inwentaryzację powykonawczą, która umożliwia inwestorom dokładne sprawdzenie i potwierdzenie zgodności wykonanej inwestycji z projektem. Dzięki temu, inwestorzy zyskują pewność jakości wykonania i zgodności z wymaganiami technicznymi

Inwentaryzacje obiektów budowlanych
Usługa zapewnia zgodność z projektem architektonicznym, ale również ułatwia ewentualne prace modernizacyjne czy rozbudowę, przynosząc inwestorom korzyści w postaci efektywności działań i oszczędności czasu. Wykonujemy mapy z inwentaryzacji powykonawczej, które są niezbędne do odbioru budynku.

Rozgraniczenia nieruchomości i wznowienia granic
Wznowienie znaków graficznych staje się niezbędne, kiedy zostały one np. zniszczone czy uszkodzone. Ponadto, przeprowadzamy rozgraniczenia nieruchomości w wyniku czego powstaje nowy stan faktyczny.

Podziały nieruchomości
Geodeta, czyli specjalista pomiarów geodezyjnych, przeprowadza pomiary terenowe, określa granice działek oraz sporządza dokumentację niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia podziału. Wykonujemy dokładne i zgodne z wymogami prawnymi podziały nieruchomości.

Sporządzanie map do celów projektowych
Oferujemy kompleksowe przygotowanie map do celów projektowych, które są niezbędne już na samym początku każdego przedsięwzięcia. Mapy stanowią bowiem najbardziej aktualne i szczegółowe odwzorowanie terenu inwestycji, uwzględniając zarówno jej obszar, jak i najbliższe otoczenie.
W odpowiedzi na Państwa indywidualne potrzeby, możemy dostosować mapę do celów projektowych, uwzględniając dodatkowe elementy, które choć nie są wymagane formalnie, mogą mieć istotny wpływ na planowane zagospodarowanie danego obszaru. Precyzyjnie opracowane mapy do celów projektowych są nieodzownym składnikiem kompleksowej dokumentacji, która staje się niezbędna w celu uzyskania pozwolenia na prace budowlane.

Wyślij zapytanie
Geodezyjna obsługa inwestycji

Nasza firma geodezyjna oferuje kompleksowe usługi obejmujące m.in. pomiary terenowe, wyznaczanie granic nieruchomości oraz aktualizację ewidencji gruntów. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, zapewniając naszym klientom dokładne i rzetelne dane geoprzestrzenne. W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji wykonujemy następujące prace:

Zakładanie osnów realizacyjnych
Geodezyjne obsługa inwestycji rozpoczyna się od precyzyjnego założenia osnów realizacyjnych, dzięki czemu eliminuje się potencjalne błędy w procesie realizacji projektu. To krok ku pewności, skuteczności i zminimalizowaniu ryzyka błędów w późniejszych fazach inwestycji. Działanie poprzedza projekt osnowy realizacyjnej wraz z ustaleniami dotyczącymi rozmieszczenia budowli tymczasowych czy urządzeń i materiałów

Założenie reperów roboczych
Repery robocze to punkty geodezyjne, które są ustanawiane w trakcie realizacji konkretnego projektu. Stanowią pomocnicze punkty odniesienia dla bieżących pomiarów i prac budowlanych. Założenie reperów roboczych umożliwia skuteczne prowadzenie prac na budowie oraz dostarcza geodetom dodatkowe punkty kontrolne.

Geodeta w odblaskowej żółtej koszuli i niebieskim kasku obsługuje instrument geodezyjny na placu budowy. W tle widoczne budynki mieszkalne oraz sprzęt budowlany, w tym koparka.

Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu
Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną na każdym etapie procesu budowy lub montażu. Inwestorzy mogą skorzystać z naszej ekspertyzy od początku do końca projektu, co skraca czas realizacji, redukuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów oraz przekłada się na efektywność inwestycji.

Pomiary odkształceń i przemieszczeń
Usługi geodezyjne firmy MIEDZA obejmują również precyzyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń. Dla inwestorów oznacza to możliwość monitorowania stabilności konstrukcji i obiektów. Przekłada się to na szybkie reagowanie w przypadku ewentualnych zmian warunków terenowych. To kluczowe dla bezpieczeństwa inwestycji i utrzymania wysokich standardów jakości.

Obmiary robót do sprzedaży
Ten proces geodezyjny służy do precyzyjnego ustalania ilości wykonanych prac budowlanych, co ma istotne znaczenie w kontekście rozliczeń finansowych i kontroli jakości w branży budowlanej. Zapewniamy profesjonalne obmiary robót do sprzedaży, co ułatwia inwestorom precyzyjne określenie zakresu prac oraz efektywniejsze zarządzanie projektem.

Nadzór geodezyjny
Nasz nadzór geodezyjny to gwarancja 100% zgodności z projektem oraz bezpieczeństwo inwestycji. Inwestorzy zyskują nie tylko pewność co do poprawności przeprowadzanych prac, ale także oszczędzają swój czas i środki. Dzieje się tak, ponieważ wyeliminowane zostają koszty związane z korektami czy naprawami wynikającymi z błędów geodezyjnych. Współpraca z nami to skuteczny sposób na zminimalizowanie ryzyka oraz optymalizację kosztów inwestycji.

Specjalistyczne usługi geodezyjne

Świadczymy liczne specjalistyczne usługi z zakresu geodezji, do których możemy zaliczyć między innymi:

Badanie pionowości i płaszczyznowości obiektów
Przeprowadzamy precyzyjne badania pionowości i płaszczyznowości obiektów. Dzięki temu procesowi eliminujemy potencjalne problemy związane z niewłaściwą geometrią obiektów, co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo całej inwestycji.

Monitoring obiektów budowlanych
Rzetelny monitoring obiektów budowlanych zapewnia inwestorom stałą kontrolę nad postępem prac i stanem technicznym obiektów. To nie tylko skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem, ale również możliwość szybkiej reakcji na ewentualne zmiany warunków terenowych.

Pomiary przemieszczeń i odkształceń
Budowle lub ich części mogą podlegać przemieszczeniom i odkształceniom na skutek czynników stałych lub zmiennych. Nasze pomiary zagwarantują wczesne wykrycie ewentualnych zmian, które mogłyby grozić niebezpieczeństwem. Wykonujemy pomiary przemieszczeń oraz odkształceń w określonych odstępach czasu.

Batymetria zbiorników wodnych
Wśród naszych usług specjalistycznych możemy wymienić również batymetrię zbiorników wodnych. Określenie topografii dna zbiorników wodnych jest niezwykle istotne przy planowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi, a także służy bezpiecznej eksploatacji obszarów wodnych.

Pomiary i kontrola warunków geometrycznych układów jezdnych, torowisk, suwnic
Prawidłowe i precyzyjne pomiary gwarantują bezpieczeństwo i efektywność działania infrastruktury transportowej. Inwestorzy mogą liczyć na naszą specjalistyczną wiedzę i umiejętności, które przekładają się na optymalne zarządzanie danym obszarem.

Bezkontaktowe metody pomiarów obiektów o trudnej dostępności
Dzięki bezkontaktowym metodom pomiarów, oferujemy możliwość dokładnej oceny trudno dostępnych obiektów. To skuteczne narzędzie przy monitorowaniu stanu technicznego, planowaniu prac konserwacyjnych czy modernizacyjnych.

Pomiary objętości mas ziemnych
W naszej szerokiej ofercie można znaleźć także pomiary objętości mas ziemnych, co umożliwia skuteczne zarządzanie pracami ziemnymi. Dzięki dokładnym danym, możliwe staje się optymalne wykorzystanie terenu oraz minimalizacja kosztów związanych z transportem i składowaniem materiałów.

Wektoryzacja map analogowych
Przeprowadzamy wektoryzacje map analogowych, co pozwala usprawnić zarządzanie danymi przestrzennymi i ich analizę. Proces ten umożliwia ponadto sprawną integrację z nowoczesnymi systemami informatycznymi.

Inne prace wymagające najwyższej dokładności oraz zastosowania nietypowych metod pomiarowych
Wykonujemy prace geodezyjne o nietypowym charakterze, które wymagają zastosowania wysokiej dokładności oraz nietypowych metod pomiarowych. Nasze elastyczne podejście umożliwia nam dostosowanie się do różnorodnych potrzeb inwestorów i skuteczne rozwiązanie nawet najbardziej nietypowych wyzwań.

Geodezja Olsztyn. Co nas wyróżnia w branży geodezyjnej?

Dokładność danych
Inwestor otrzymuje precyzyjne i rzetelne dane geoprzestrzenne, co stanowi solidną podstawę dla optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami
Przeprowadzanie wszystkich prac z najwyższą dbałością o przepisy prawa zapewnia bezpieczeństwo inwestora oraz zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.

Optymalizacja procesu budowlanego
Dzięki monitorowaniu postępu prac, firma geodezyjna może przyczynić się do optymalizacji procesu budowlanego, eliminując potencjalne problemy już na bardzo wczesnym etapie.

Zaufanie inwestorów
Swoją pozycję w branży geodezyjnej budujemy już od 2012 roku. Nasze umiejętności są doceniane przez inwestorów prywatnych i biznesowych.

Nasz geodeta Olsztyn wspiera:

Firmy budowlane
Wspieramy budowę poprzez poprzez nowoczesne usługi geodezyjne. Nasze pomiary terenowe, wyznaczanie granic nieruchomości czy inwentaryzacje budowlane stanowią niezbędne narzędzia do dokładnego planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami, wspierając firmy budowlane w osiągnięciu sukcesu.

Firmy projektowe
Współpracujemy z firmami projektowymi i architektami, dostarczając wysokiej jakości dane geodezyjne. Są one niezbędne dla skutecznego opracowania projektów architektonicznych i inżynieryjnych. Nasze usługi geodezyjne stanowią solidną podstawę dla precyzyjnego planowania i realizacji projektów firm projektowych.

Optymalizacja procesu budowlanego
Dzięki monitorowaniu postępu prac, firma geodezyjna może przyczynić się do optymalizacji procesu budowlanego, eliminując potencjalne problemy już na bardzo wczesnym etapie.

Inwestorzy prywatni
Nasze usługi kierujemy także do klientów indywidualnych. Dla inwestorów prywatnych oferujemy wsparcie geodezyjne w zakresie pomiarów terenowych, wyznaczania granic działek czy też inwentaryzacji powykonawczych. Dzięki naszym usługom, inwestorzy indywidualni mogą być pewni, że ich inwestycje są oparte na dokładnych i rzetelnych danych geodezyjnych.

Osoba ubrana w odblaskową kurtkę i czapkę patrzy przez instrument geodezyjny zamontowany na statywie. W drugiej ręce trzymają notatnik, prawdopodobnie dokonując pomiarów lub notatek do zadania geodezyjnego. Tło jest rozmyte, co podkreśla ostrość pracy geodety.
Nasze uprawnienia geodezyjne

Posiadanie uprawnień geodezyjnych z zakresu 1, 2 i 4 przez naszą firmę geodezyjną przynosi szereg istotnych korzyści dla inwestorów oraz wpływa pozytywnie na jakość i efektywność realizowanych projektów.
Uprawnienia z zakresu 1 – nasza firma posiadająca uprawnienia geodezyjne z zakresu 1 może wykonywać kompleksowe pomiary sytuacyjne terenu. To kluczowe przy wytyczaniu granic nieruchomości, przygotowywaniu map do celów projektowych oraz prowadzeniu inwentaryzacji terenowej.
Uprawnienia z zakresu 2 – uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 pozwalają firmie na przeprowadzanie inwentaryzacji budowlanej, co jest istotne po zakończeniu prac budowlanych. Dokładna inwentaryzacja powykonawcza pozwala:

  • zweryfikować zgodność realizacji z projektem,
  • identyfikować możliwe odchylenia,
  • dostarczyć kompleksową dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Uprawnienia z zakresu 4 – posiadanie uprawnień do prowadzenia monitoringu obiektów budowlanych pozwala na bieżącą kontrolę postępu prac, wykrywanie ewentualnych odkształceń czy przemieszczeń, a także umożliwia szybką reakcję na zmiany warunków terenowych. To narzędzie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także przyczynia się do skrócenia czasu realizacji projektu i minimalizacji ryzyka związanego z ewentualnymi nieścisłościami konstrukcyjnymi.

Przekonaj się, jak pracuje się z prawdziwymi profesjonalistami w swojej dziedzinie. Zadzwoń do nas lub napisz wiadomość. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i rzetelne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania dotyczące geodezji

W tym miejscu odpowiadamy na popularne pytania związane z naszymi usługami oraz pracą geodety.

Geodezja to dziedzina zajmująca się pomiarami i badaniami dotyczącymi kształtu, rozmiarów i położenia powierzchni ziemi oraz obiektów znajdujących się na jej obszarze. W praktyce geodezja obejmuje szereg działań, takich jak pomiary terenowe, wyznaczanie granic nieruchomości, opracowywanie map czy obsługę inwestycji budowlanych. Jej celem jest dostarczanie dokładnych danych geoprzestrzennych, które są niezbędne w celu planowania, projektowania i realizacji różnorodnych przedsięwzięć budowlanych.

Korzystając z profesjonalnych usług geodezyjnych, możesz oczekiwać precyzyjnych pomiarów terenowych, wyznaczenia granic nieruchomości, a także doradztwa i kompleksowej obsługi geodezyjnej na każdym etapie projektu. Zapewnia nie tylko poprawność prac, ale także spokój i pewność powodzenia inwestycji.

Geodeci na terenie inwestycji budowlanej bardzo często wykonują takie prace, jak pomiary terenowe, wyznaczanie granic nieruchomości, założenie osnów realizacyjnych, inwentaryzacje powykonawcze czy monitoring obiektów budowlanych.

Geodezja zapewnia precyzyjne dane, które umożliwiają skuteczne planowanie, monitorowanie i zarządzanie inwestycjami. Dzięki temu, inwestorzy mogą unikać kosztownych błędów, skracać czas potrzebny na realizację, a także zapewniać bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i samej konstrukcji.

Usługi geodezyjne są istotne zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie samej realizacji. Geodeci pomagają w dokładnym określeniu warunków terenowych, wyznaczeniu granic działki czy przygotowaniu map do celów projektowych, co jest niezbędne na samym początku inwestycji.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza to szczegółowe sprawdzenie zgodności realizowanej inwestycji z projektem. To kluczowy krok zaraz po zakończeniu prac budowlanych, umożliwiający inwestorowi zweryfikowanie poprawności realizacji projektu i uzyskanie pewności co do jakości wykonania.

Mapa do celów projektowych uwzględnia najbardziej aktualne informacje zasadnicze terenu inwestycji. Na życzenie klienta, może również zawierać dodatkowe elementy, takie jak infrastruktura czy ukształtowanie terenu, co pomaga w lepszym planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni.

Monitoring obiektów budowlanych umożliwia stałą kontrolę nad postępem prac oraz bezpieczeństwem konstrukcji. To skuteczne narzędzie zarządzania ryzykiem, które pozwala szybko reagować na niekorzystne zmiany warunków terenowych oraz zminimalizować zagrożenia związane z realizacją projektu.

Nietypowe prace geodezyjne obejmują zadania wymagające nietypowych umiejętności lub metod pomiarowych. Mogą to być pomiary objętości mas ziemnych czy bezkontaktowe metody pomiarów trudno dostępnych obiektów. W zależności od specyfiki projektu, usługi specjalistyczne mogą być niezbędne dla osiągnięcia precyzyjnych rezultatów.

Nie ma tutaj odpowiedzi na Państwa pytanie? Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli mają Państwo pytanie na temat naszych usług geodezyjnych w Olsztynie i okolicach, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Gwarantujemy, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszej obsługi. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami