Skip to main content

Geodeta Olsztyn - postaw na współpracę z nowoczesnym profesjonalistą

Geodeta Olsztyn to osoba, której szukasz? Zależy Ci na rzetelnej współpracy z fachowcem, którego cechuje wieloletnia praktyka zawodowa i umiejętność pracy z najbardziej nowoczesnym sprzętem? Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o możliwościach współpracy!

Kontakt
Geodeta w odblaskowej kurtce i żółtych butach obsługuje sprzęt ustawiony na statywie. Pracownik znajduje się pod dużą białą rurą, a ziemia jest mokra i błotnista. W pobliżu znajdują się dodatkowe narzędzia i sprzęt.
Osoba ubrana w pomarańczową kamizelkę odblaskową przegląda plan zagospodarowania terenu na tablecie, stojąc na zalesionym terenie. Geodeta dokonuje pomiarów terenu, a na ekranie tabletu wyświetlana jest szczegółowa mapa z różnymi działkami i oznaczeniami, wskazująca plany pomiarowe lub budowlane.

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

Wykształcenie i kwalifikacje

Posiadamy uprawnienia geodezyjne z zakresu 1, 2 i 4, czyli:

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
4) geodezyjna obsługa inwestycji;
Specjalistyczna wiedza to podstawa w naszej codziennej pracy, która gwarantuje naszym klientom bezpieczeństwo.

Doświadczenie przy różnych projektach

Cały czas monitorujemy rynek, żeby być na bieżąco z wszystkimi innowacjami i nowinkami w świecie geodezyjnych technologii. Pracujemy tylko na renomowanym sprzęcie Leica, który nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale też pozwala uzyskać najwyższą precyzję.

Najwyższa precyzja

W pracy geodety nawet drobne pomyłki i błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego umiejętność pracy z najwyższą dokładnością cenimy sobie najbardziej. Stosowanie nowoczesnych technologii, precyzyjnych narzędzi pomiarowych i doświadczenie pozwala nam pracować skutecznie.

Terminowość

Mamy pełną gotowość, żeby dostarczać usługi geodezyjne w odpowiednim czasie bez opóźnień. Jesteśmy łatwo dostępni dla naszych klientów, dzięki czemu zyskujemy zaufanie i od lat realizujemy projekty o różnym stopniu zaawansowania.

Nieustanny rozwój

Nowoczesne podejście do geodezji to nasza domena, a bez ciągłego samodoskonalenia, nie moglibyśmy spełniać wysokich wymagań naszych klientów. Realizujemy także nietypowe projekty, które wymagają specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt
Czterech specjalistów budowlanych ubranych w sprzęt ochronny stoi na placu budowy. Dwóch z nich trzyma tablet i omawia plany związane z geodezją, trzeci zaś trzyma narzędzie pomiarowe. W tle widoczna konstrukcja w budowie.
Na pierwszym planie unosi się dron z kamerą zamontowaną z przodu. W tle geodeta w białym kasku i trzymająca kontroler drona jest nieco nieostra, stojąca obok statywu. Miejscem akcji wydaje się być teren zewnętrzny z pochmurnym niebem, idealny do prac geodezyjnych.
Dwóch pracowników budowlanych w kamizelkach odblaskowych i żółtych kaskach spaceruje wzdłuż torów kolejowych. Każdy geodeta niesie na ramionach sprzęt geodezyjny. W tle znajdują się linie energetyczne i roślinność po obu stronach toru.
Trzej pracownicy budowlani w sprzęcie ochronnym pilnie pracują na placu budowy. Jeden robotnik, przypominający geodetę, skrupulatnie mierzy narzędziem, drugi kuca i pracuje blisko ziemi, a trzeci dopasowuje kawałek zbrojenia. Wokół walają się metalowe konstrukcje.

Zapoznaj się z naszą ofertą!Profesjonalne usługi geodezyjne, które realizujemy dla klientów indywidualnych, firm budowlanych i projektowych

Geodezyjna obsługa inwestycji to zespół działań przeprowadzanych przez naszych geodetów w celu wsparcia różnych projektów budowlanych. Od ponad 10 lat z sukcesami wspieramy firmy projektowe oraz budowlane.

Do najczęściej wykonywanych prac geodezyjnych w tym zakresie możemy zaliczyć:

 1. Wyznaczenie granic terenu budowy – na pierwszym etapie prac geodeta precyzyjnie określa granice obszaru, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. Dokładne pomiary terenowe są niezbędne do jednoznacznego wyznaczenia obszaru, na którym będą prowadzone prace budowlane, a także do przyszłych obliczeń wykonanych robót ziemnych.
 2. Wytyczanie głównych osi obiektów budowlanych – nasi geodeci wyznaczają główne osie obiektów budowlanych, co obejmuje określenie ich położenia i kierunku. To kluczowy krok, aby prace budowlane mogły postępować zgodne z projektem.
 3. Założenie osnowy realizacyjnej – osnowa realizacyjna to sieć punktów geodezyjnych, które stanowią punkty odniesienia podczas prac budowlanych. Geodeci zakładają osnowę, która umożliwia dokładne ustawienie elementów konstrukcyjnych. Solidna osnowa to podstawa powtarzalnych i wiarygodnych tyczeń.
 4. Założenie reperów roboczych – repery robocze to punkty referencyjne, które pomagają w monitorowaniu i kontrolowaniu postępu prac. Geodeci zakładają repery robocze, aby móc śledzić ewentualne zmiany i dostosowywać pracę w trakcie trwania budowy.
 5. Badanie odkształceń i przemieszczeń – geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje także badania odkształceń terenu i przemieszczeń obiektów budowlanych. Pomiary tego typu pozwalają na monitorowanie, czy wszystko jest wykonywane zgodne z projektem, a także zapobiegają ewentualnym problemom.

Specjalizujemy się w geodezyjnej obsłudze inwestycji. Jeśli interesuje Państwa ta właśnie usługa, jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu i mailem.

Kontakt
Granice nieruchomości - co warto wiedzieć?

W takich sytuacjach jak sprzedaż, dziedziczenie czy chęć wydzielenia osobnych działek z większej posesji, nasi geodeci dokonują wznowienia granic, podziału lub rozgraniczenia nieruchomości.

Pomiary terenowe

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji, nasi specjaliści przeprowadzają pomiary terenowe, które obejmują precyzyjne wyznaczenie granic działki, określenie jej kształtu i powierzchni, a także ustalenie współrzędnych geodezyjnych.

Oznaczenia granic działek

Granice nieruchomości są oznaczane w terenie przy użyciu specjalnych znaków granicznych. Te oznaczenia są ważne dla jednoznacznego określenia położenia granic.

Dokumenty geodezyjne

Po zakończeniu pomiarów geodeci przygotowują dokumenty geodezyjne, zawierające informacje o przebiegu istniejących jak i nowych granic nieruchomości.Dokumenty są ważne w procesie prawnej rejestracji zmian w księgach wieczystych.

Wznowienia znaków granicznych i wznowienia granic działki

Dzięki naszym doświadczonym geodetom, możemy skutecznie zlokalizować i oznaczyć granice nieruchomości, zapewniając dokładność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nasze wznowienia znaków granicznych są realizowane z precyzją i dbałością o każdy detal.

Tyczenie budynków

Potrzebujesz precyzyjnego i dokładnego tyczenia budynków? Zaufaj naszym doświadczonym geodetom. Wykonujemy profesjonalne pomiary terenowe i wytyczamy osie budynków zgodnie z projektem. Nasze usługi tyczenia budynków są kluczowe dla skutecznego rozpoczęcia procesu budowlanego, zapewniając zgodność z projektowanymi parametrami.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Realizujemy pomiary sytuacyjno-wysokościowe, które dostarczają dokładne informacje o kształcie terenu, położeniu obiektów oraz różnicach wysokościowych. Nasze pomiary są niezbędne w procesie planowania przestrzennego, projektowania układu komunikacyjnego oraz w analizie terenu pod kątem możliwych zagrożeń czy korzyści.

Pomiary inwentaryzacyjne

Oferujemy pomiary inwentaryzacyjne, które obejmują kompleksowe pomiary terenowe i sporządzenie szczegółowych map po zakończeniu inwestycji.
Nasze pomiary inwentaryzacyjne są przydatne przy zgłaszaniu obiektyw budowlanych do użytkowania.

Mapy do celów projektowych

W MIEDZA oferujemy kompleksowe usługi geodezyjne, w tym profesjonalne przygotowanie map do celów projektowych. To kluczowy krok na drodze do skutecznego rozpoczęcia każdego projektu. Mapy do celów projektowych, które dostarczamy, są najbardziej aktualnymi i precyzyjnymi mapami zasadniczymi terenu inwestycji, uwzględniającymi także najbliższe otoczenie. Tworzenie map z uwzględnieniem wszystkich najnowszych danych zapewnia ich aktualność. Precyzyjne pomiary terenowe są kluczowe dla skutecznego planowania inwestycji.

Mapy powykonawcze

Oferujemy również usługi w zakresie przygotowywania map powykonawczych, które są niezbędne po zakończeniu projektu. Mapy zawierają informacje o rzeczywistym położeniu i kształcie zrealizowanych obiektów, umożliwiając ich porównanie z założeniami projektowymi.
Mapy powykonawcze dostarczają kompleksowej dokumentacji geodezyjnej, która może być używana do celów prawnych, administracyjnych czy technicznych.

Indywidualne dostosowanie map do potrzeb klienta

Na życzenie klienta możemy uwzględnić dodatkowe elementy, które nie są wymagane, ale mają istotny wpływ na planowane zagospodarowanie powierzchni.
Nasze szczegółowe mapy do celów projektowych stanowią niezbędny element kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na prace budowlane. To efektywne narzędzie ułatwiające proces administracyjny.

Zbliżenie kilku zwiniętych planów architektonicznych na stole z żółtym hełmem budowlanym w pobliżu. W tle rozmazane sylwetki ludzi toczą dyskusję, prawdopodobnie współpracując przy geodezji lub projekcie projektowym.
Geodezyjne usługi specjalistyczne - skorzystaj z naszej szerokiej oferty!

W naszej firmie realizujemy nie tylko szereg podstawowych usług geodezyjnych, ale także liczne zadania specjalistyczne, między innymi:

Monitoring obiektów budowlanych

Oferujemy kompleksowy monitoring obiektów budowlanych, co obejmuje ciągłe, automatyczne pomiary różnych parametrów, takich jak przemieszczenia, deformacje, czy zmiany kształtu budynku. Proces umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych problemów konstrukcyjnych i monitorowanie stabilności obiektu w czasie rzeczywistym.

Wektoryzacja map analogowych

Wektoryzacja map analogowych w ramach usług geodezyjnych umożliwia przekształcenie tradycyjnych map w cyfrowe zasoby geoprzestrzenne, co z kolei pozwala geodetom efektywniej planować, analizować i dokumentować przestrzeń oraz obiekty geodezyjne.

Proces ten jest kluczowy dla przekształcenia tradycyjnych map papierowych lub ręcznie wykonanych szkiców na cyfrowe dane wektorowe. Ten zaawansowany proces pozwala na bardziej precyzyjne zarządzanie danymi przestrzennymi.

Rozpoczynamy od skanowania tradycyjnych map geodezyjnych o dużej skali, zwykle używając skanerów o wysokiej rozdzielczości, aby zachować wszystkie szczegóły. Wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie, które potrafi rozpoznawać elementy geodezyjne, takie jak punkty geodezyjne, krawędzie budynków, linie terenowe czy granice działek.
Na podstawie rozpoznanych elementów tworzymy warstwy wektorowe, przenosząc informacje o geometrii obiektów i ich charakterystykach do postaci cyfrowej. Każda warstwa reprezentuje konkretne aspekty mapy, co ułatwia późniejszą analizę danych.

Nasi geodeci dokonują manualnej korekty i weryfikacji danych, eliminując ewentualne błędy wynikające z automatycznego procesu wektoryzacji. To etap kluczowy dla zachowania wysokiej precyzji. Uzupełniamy dane o dodatkowe informacje geodezyjne, takie jak wysokości punktów, klasyfikacje gruntów czy numery działek. Ostateczne dane wektorowe są eksportowane do formatów powszechnie stosowanych w geodezji.

Pomiary powierzchni lokali oraz inne pomiary i opracowania geodezyjne

Pomiary powierzchni lokali obejmują precyzyjne określenie powierzchni użytkowej, zabudowanej lub całkowitej poszczególnych lokali, takich jak mieszkania, biura czy magazyny. Nasi geodeci wykorzystują specjalistyczny sprzęt pomiarowy, w tym tachimetr czy dalmierze laserowe, aby uzyskać dokładne pomiary powierzchni.

Badanie pionowości i płaszczyznowości obiektów

W firmie geodezyjnej MIEDZA nasz geodeta Olsztyn wykonuje także szczegółowe pomiary pionowości i płaszczyznowości obiektów budowlanych. To istotne w kontekście oceny i utrzymania precyzyjnych parametrów geometrycznych budowli, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku konstrukcji wysokich budynków.

Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Nasza firma zajmuje się pomiarami przemieszczeń i odkształceń terenu oraz obiektów. To kluczowe zadanie dla oceny wpływu prac budowlanych na otoczenie oraz do monitorowania stabilności gruntów i konstrukcji.

Batymetria zbiorników wodnych

Przeprowadzamy batymetrię, czyli pomiary głębokości zbiorników wodnych. Wykonywanie pomiarów jest ważne w kontekście planowania zagospodarowania wodnego, zarządzania zasobami wodnymi czy utrzymania infrastruktury wodnej.

Inne prace, które wymagają wysokiej dokładności i zastosowania nietypowych metod pomiarowych

Nasza firma podejmuje się również nietypowych i specjalistycznych prac geodezyjnych, które wymagają zastosowania zaawansowanych technologii i metod pomiarowych. Mogą być to zadania związane z trudnymi warunkami terenowymi, nietypową geometrią obiektów czy specyficznymi wymaganiami pomiarowymi.

Usługi geodezyjne Olsztyn Z kim współpracujemy?

Firma budowlana

Pomiary terenowe dla budownictwa obejmują szeroki zakres działań, takich jak wytyczenie osi budynków, ustawianie punktów kotwiczenia, pomiary dla potrzeb projektowania układu komunikacyjnego czy wyznaczanie miejsc pod fundamenty.

Firma projektowa

Współpracujemy z firmami projektowymi przy projektach budowlanych, architektonicznych i infrastrukturalnych. Dbamy o wysoką jakość usług geodezyjnych, co przekłada się na skuteczność realizowanych przedsięwzięć.

Klient indywidualny

Nasze usługi geodezyjne w Olsztynie obejmują również obszar współpracy z klientami indywidualnymi. Dla osób prywatnych świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne, a także profesjonalne doradztwo.

Co takiego oferuje geodeta Olsztyn z firmy MIEDZA?
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Szeroki zakres usług geodezyjnych
 • Doskonała znajomość branży geodezyjnej i jej nowinek
 • Niezbędne uprawnienia
 • Specjalistyczne doradztwo
 • Rzetelność i precyzja wykonywanych usług
Uprawnienia geodety z firmy MIEDZA - współpracuj z profesjonalistami!
 • Uprawnienia z zakresu 1 (geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne) – dzięki posiadaniu pełnych uprawnień geodezyjnych z zakresu 1, nasza firma przeprowadza kompleksowe pomiary sytuacyjne terenu.
 • Uprawnienia z zakresu 2 (rozgraniczanie i podziały nieruchomości – gruntów – oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych) – uprawnienia geodezyjne z zakresu 2 pozwalają nam skutecznie przeprowadzać prace związane ze wznawianiem granic lub podziałem nieruchomości.
 • Uprawnienia z zakresu 4  (geodezyjna obsługa inwestycji) – posiadanie uprawnień do prowadzenie geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych oraz do prowadzenia monitoringu obiektów budowlanych umożliwia nam bieżącą kontrolę postępu prac. Dzięki temu możemy skutecznie wykrywać ewentualne odkształcenia czy przemieszczenia, a także szybko reagować na zmiany warunków terenowych. To narzędzie nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa, lecz również przyczynia się do skrócenia czasu realizacji projektu i minimalizacji ryzyka związanego z potencjalnymi nieścisłościami konstrukcyjnymi.
Posiadanie wszystkich powyższych uprawnień świadczy o wysokim poziomie kompetencji i specjalistycznej wiedzy naszej firmy geodezyjnej. Uprawnienia z geodezji inżynieryjnej pozwalają nam efektywnie wspierać projekty budowlane i inżynieryjne. Uprawnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami umożliwiają kompleksowe działania związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Dobry geodeta i zaawansowany sprzęt geodezyjny

Chcąc sprostać najwyższym wymaganiom i postępowi w branży geodezyjnej, stawiamy na zaawansowany, nowoczesny sprzęt renomowanej marki Leica. Praca na specjalistycznym sprzęcie gwarantuje skuteczne pomiary. Wykorzystujemy m.in.:

Tachimetry Leica – narzędzia, które pozwalają na dokładny pomiar wszystkiego rodzaju kątów poziomych, pionowych oraz odległości. Wysokiej klasy sprzęt umożliwia skuteczną pracę nawet w trudnych warunkach, na przykład na niestabilnym podłożu.

GPS Leica – odbiorniki zapewniają dokładne pozycjonowanie na otwartym terenie. Mają zdolność korzystania z różnych systemów nawigacji satelitarnej, co zwiększa precyzję pomiarów.

Chcesz współpracować z profesjonalistami w dziedzinie geodezji? Budujmy sukces razem!

Mamy nadzieję że udało nam się przedstawić Państwu naszą ofertę w sposób wyczerpujący. Zakres naszych usług jest bardzo szeroki, dlatego, jeśli nie znaleźli Państwo tutaj poszukiwanych przez siebie informacji, zachęcamy do rozmowy telefonicznej lub kontaktu mailowego.

Wszystkie usługi realizujemy przy zastosowaniu najnowszych rozwiązań technicznych. Słyniemy ze swojej rzetelności i precyzji. Wszystkie zlecenia są dla nas ważne i podchodzimy do nich z dużym zaangażowaniem. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie i specjalizujemy się we współpracy z firmami budowlanymi oraz projektowymi, oferując szerokie prace z zakresu geodezji inżynieryjnej. Obsługujemy budownictwo miejskie, przemysłowe, komunikacyjne i wodne.

Budownictwo miejskie

Nasz geodeta Olsztyn jest specjalistą w obszarze geodezji inżynieryjnej dla budownictwa miejskiego. Zapewniamy kompleksową obsługę pomiarową, która obejmuje pomiary terenowe, wyznaczanie granic działek, analizę ukształtowania terenu oraz przygotowywanie map geodezyjnych. Działamy zgodnie z przepisami oraz instrukcjami i wytycznymi geodezyjnymi, co umożliwia skuteczne wsparcie projektów związanych z budową miejskich infrastruktur.

Budownictwo przemysłowe

W obszarze budownictwa przemysłowego oferujemy geodezyjną inżynierię dostosowaną do specyfiki obiektów przemysłowych. Realizujemy pomiary wysokościowe, badania pionowości i płaszczyznowości obiektów przemysłowych oraz monitorujemy ewentualne przemieszczenia i odkształcenia. Nasza precyzyjna dokumentacja geodezyjna wspiera procesy projektowe i budowlane w sektorze przemysłowym.

Budownictwo komunikacyjne

Oferujemy również kompleksową realizację prac geodezyjnych w obszarze budownictwa komunikacyjnego. Wykonujemy pomiary terenowe dla planów zagospodarowania przestrzennego, wytyczamy osie dróg, monitorujemy deformacje nawierzchni czy konstrukcji. Nasza geodezyjna ekspertyza przyczynia się do skutecznego planowania, projektowania i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej, zwiększając bezpieczeństwo i efektywność dróg.

Budownictwo wodne

W zakresie budownictwa wodnego oferujemy specjalistyczne usługi geodezyjne związane z obiektami hydrotechnicznymi. Przeprowadzamy batymetrię zbiorników wodnych, pomiary poziomów wód, opracowujemy mapy terenów zalewowych. Działamy również przy budowie, modernizacji i utrzymaniu infrastruktury wodnej, dostarczając dokładne pomiary i opracowania geodezyjne.
Tani Geodeta Olsztyn z firmy MIEDZA – najwyższa jakość usług geodezyjnych – zapraszamy!

Geodeta Olsztyn FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu odpowiadamy na popularne pytania związane z naszymi usługami oraz pracą geodety.

MIEDZA to firma geodezyjna z Olsztyna, która realizuje swoje usługi geodezyjne nie tylko na terenie miasta. Obsługujemy województwo warmińsko mazurskie i całą Polskę północno-wschodnią w przypadku większych inwestycji. Przy mniejszych zleceniach koncentrujemy się na terenie Olsztyna i okolic.
Jeśli nie znajdą Państwo tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego albo mailowego!

Koszty usług geodety, w tym podziału działki, mogą się różnić w zależności od skomplikowania wielkości działki, liczby nowo wydzielanych działek oraz dostępnej dokumentacji. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nami w celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących kosztów.

Geodeta zajmuje się wytyczaniem granic działki, kontrolą dokładności przeprowadzanych prac, pomiarami terenowymi, ewidencją zmian geodezyjnych wynikających z prac budowlanych i innymi zadaniami. Jeśli mają Państwo pytania związane z planowaną inwestycją, jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu oraz mailowo.

Koszty usług geodety w Olsztynie są zróżnicowane i zależą od rodzaju usługi oraz szczegółów realizacji. Zachęcamy do kontaktu – po poznaniu szczegółów jesteśmy wstanie wycenić konkretną usługę geodezyjną.

Geodeta wytycza budynek w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany, poprzez wykonanie tzw. ław ciesielskich, na których zaznacza wskaźniki definiujące osie konstrukcyjne budynku.

Warto skorzystać z usług geodety przed postawieniem płotu. Geodeta odszuka lub wznowi zniszczone znaki graniczne. Znając dokładny przebieg granic, będziemy mieli pewność, że ogrodzenie zostało postawione na naszej nieruchomości.

Odpowiedź na to pytanie jest zależna od założeń konkretnego projektu. Standardowo, geodeta powinien pojawić się na budowie na etapie przygotowań przed budową, aby wytyczyć granice działki. Ponadto, może być konieczny ponowny pomiar po zakończeniu prac budowlanych.

Geodeta Olsztyn z firmy MIEDZA może potrzebować różnych dokumentów, takich jak umowa kupna-sprzedaży, mapa, projekt budowlany, a także wszelkich dokumentów dotyczące nieruchomości. Sprawy dokumentów ustalamy indywidualnie z każdym naszym klientem.

Koszty usług geodety przy sprzedaży działki mogą być negocjowane między sprzedającym a nabywcą. Jednak najczęściej koszty geodety ponosi sprzedający.