Przejdź do treści

Dowiedz się czym jest mapa do celów projektowych

mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest niczym innym, jak typowym opracowaniem geodezyjnym które de facto wykorzystujemy przy każdym projekcie budowlanym. Oczywiście tego typu mapa różni się od zasadniczej kilkoma ważnymi aspektami, mianowicie aktualnością oraz co zrozumiałe również pieczęcią czyli ewentualną klauzulą.

Jaka jest różnica pomiędzy mapą służącą do celów projektowych a mapą zasadniczą?

Oznacza to mianowicie tyle, iż mapa do celów projektowych zawiera klauzulę „iż może służyć do projektowania” gdy mapa zasadnicza takiej nie posiada i widnieje na niej informacja „że nie może być wykorzystana do projektowania.”

W przypadku map służących do celów projektowych, każdy geodeta musi pamiętać o konieczności wykonywania aktualizacji jej treści, pamiętając o ewentualnym naniesieniu nowych obiektów jakie znalazły się w terenie lub wykreśleniu tych jakie z niego znikły.

Wiąże się to z koniecznością wykonania pomiarów oraz naniesienia ich na mapę, jednocześnie uwzględnienia takich elementów oraz budynków jak :

-Wszelkie użytki rolne

-Zieleń

-Wszystkie przyłącza sieci wodnej i kanalizacyjnej, jednocześnie także wodnej czy teletechnicznej (a więc słupy energetyczne)

-Granica każdej znajdującej się na danej mapie działki (wznowienie granic działki)

-Każdy typ ogrodzenia

-Ewentualne elementy uzbrojenia nadziemnego czy też podziemnego
Kto zajmuje się sporządzaniem takiej mapy do celów projektowych?

Chyba nie będzie zaskoczeniem fakt, kiedy wspomni się iż autorem mapy do celów projektowych może być wyłącznie geodeta posiadający w tym zakresie odpowiednie kompetencję i swoiste umiejętności. Takie uprawnienia posiada oczywiście geodeta Olsztyn, czyli firma Miedza.Dodatkowo nie zapominajmy o jego uprawnieniach, a więc czymś co pozwala mu na przygotowanie nie tylko samej mapy do celów projektowych, lecz jednocześnie innej dokumentacji geodezyjnej. Mapa o któej mowa jest ściśle powiązana ze szkicem geodezyjnym, o którym już pisałem. Mówimy zatem o osobie jaka może wykonywać pomiary geodezyjne typowo sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacyjne czy też realizacyjne.

Jak sporządzane jest jej mapa, ile się na nią czeka oraz jaki jest ewentualny koszt jej wykonania?

Najczęściej mapa do celów projektowych w przypadku terenów zurbanizowanych, tworzona jest w skali 1:500, jeżeli chodzi o tereny wiejskie a więc rozproszone to często stosuje się skalę 1:1000. Oczywiście zanim zostanie ona wykonana, niezbędne jest zgłoszenia jakichkolwiek w tym aspekcie prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, następnie przygotowanie takiej mapy i zatwierdzenie jej w wyżej wymienionej instytucji, gdzie zostaje ona sprawdzona oraz zaakceptowana.

Jak wspomniano powyżej, mapa do celów projektowych nie wymaga aktualizowania, nie posiada również jasno sprecyzowanego okresu przydatności, zatem każdy inwestor jaki zleci jej wykonanie może się nią posłużyć w adekwatnym do tego momencie. Cena wykonania mapy do celów projektowych uzależniona jest od kilku czynników, podobnie zresztą jak czas jej realizacji, niekiedy jest to kilka tygodni a nawet w niektórych przypadkach również miesięcy.

Za prawidłowe wykonanie takiej mapy do celów projektowych w pełni odpowiedzialna jest firma geodezyjna, jaka podejmuje się takiego zadania.

3.8/5 - (6 votes)