Przejdź do treści

Co zawiera szkic dokumentacyjny ?

szkic dokumentacyjny

Co zawiera szkic dokumentacyjny? Wiele osób powiązanych z geodezją zadaje sobie to pytanie. Firma Miedza – usługi geodezyjne Olsztyn, postanowiła podzielić się z wami tą informacją. W przypadku pytań geodeta Olsztyn udzieli Tobie odpowiedzi. Zapraszamy do czytania.

Jakie dokumenty musi sporządzić geodeta, przed powstaniem jakiegokolwiek obiektu?

Oczywiście zakres działań geodety jest bardzo szeroki, zwłaszcza przy powstawaniu i planowaniu jakiejkolwiek zabudowy, względnie powstania jasno określonego obiektu. Niejednokrotnie wiąże się to z wykonaniem wielu pomiarów niezbędnych i koniecznych do przygotowania oraz sporządzenia odpowiedniej pod tym kątem dokumentacji technicznej. Jej brak uniemożliwia co oczywiste zrealizowane danego projektu, dlatego nie dziwi fakt iż przykłada się do przygotowania takiej dokumentacji technicznej bardzo szczegółową rolę. Opracowanie geodezyjne projektu bo tak nazywa się tego typu działanie, to nic innego jak przygotowanie jasno określonych w tym aspekcie czynności. Składają się na nie wpisanie odpowiednich dokumentów do dziennika budowy, przygotowanie szkicu dokumentacyjnego oraz co za tym idzie również tyczenia i operatu z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W trakcie sporządzania opracowania geodezyjnego projektu, przykłada się ogromną uwagę do wielu kwestii związanych z obiektem jaki ma powstać w danym miejscu, ukształtowaniem terenu lub innymi czynnikami jakie de facto są brane pod uwagę.

Czym jest i na jakiej podstawie powstaje szkic dokumentacyjny

Jak wspomniano powyżej, jednym z podstawowych oraz najważniejszych dokumentów wykorzystywanych przy sporządzaniu opracowania geodezyjnego projektu, jest nic innego jak szkic dokumentacyjny. Wykonuje go wyłącznie geodeta a więc osoba która posiada niezbędne w tym zakresie kompetencję, jednocześnie umiejętności które wykorzystuje w realizacji takiego właśnie celu.

Szkic dokumentacyjny to nic innego jak pomiary, których głównym założeniem geodezyjnym jest wyznaczenie obiektów budowlanych w adekwatnym terenie i co najważniejsze, geodezyjną obsługę samej budowy z uwzględnieniem ewentualnego montażu obiektu budowlanych.

Opracowuje się go na podstawie jasno określonych wyników, powstałych w wyniku opracowania geodezyjnego z uwzględnieniem :

-Planu sytuacyjnego

-Projektu zagospodarowania działki lub jakiegokolwiek innego terenu

Ważne jest również spojrzenie na szkic dokumentacyjny w aspekcie tego, co on rzeczywiście zawiera a tym samym zawarcia wszystkich wyników geodezyjnych opracowywanego projektu zagospodarowania danego terenu lub miejsca, wraz z planem sytuacyjnym. Taki plan przygotowywaliśmy specjalnie pod nową inwestycję obsługiwaną przez geodetę z Olsztyna. Mowa tu oczywiście o projekcie Zalando w Olsztynku, gdzie nasza firma obsługuje kompleksowo całą geodezję.

W szkicu dokumentacyjnym wykorzystuje się takie wyniki, dane, pomiary i informację (wyniki) jak :

  • Wszystkie dane dotyczące osnowy realizacyjnej
  • Dane potrzebne do ewentualnego wytyczenia projektów obiektów jakie mają powstać, w tym co oczywiste również dane obliczeniowe
  • Dokładne miary kontrolne
  • Rysunki istniejących już obiektów jakie znajdują się na powierzchni i wpływające na proces ich ewentualnego tyczenia
  • Rysunki istniejących obiektów typowo podziemnych, a więc uzbrojenia jakie również mogą mieć wpływ na proces tyczenia

Współrzędne wszystkich punktów osiowych, głównych, charakterystycznych dla danego obiektu, głównych, przecięcia projektowanych i zaplanowanych elementów uzbrojenia danej sieci czy też tych które już istnieją

4.4/5 - (7 votes)