Przejdź do treści

Geodeta Olsztyn

 

Czym zajmuje się geodeta?

Geodezja jest szeroka dziedziną nauki, zajmującą się określeniem wielkości i kształtu naszej planety, oraz określaniem położenia punktów na powierzchni ziemi. Geodeta zajmuje się więc pomiarem działek i gruntów przed rozpoczęciem na nich prac budowlanych. Niezwykle istotne jest także wyznaczenie granic, co także jest zadaniem tego specjalisty. Natomiast już w czasie realizacji procesu budowlanego, niezwykle ważne jest, aby ściany postawić w odpowiednich, zgodnych z projektem budynku a także planem zagospodarowania przestrzennego miejscach i tu także bezcenne okazują się usługi wykwalifikowanego geodety, który pomoże namierzyć odpowiednie punkty początkowe i końcowe. Kolejnym fragmentem procesu budowlanego, w którym udział musi wziąć geodeta Olsztyn, są pomiary powykonawcze, niezbędne do stworzenia dokumentacji powykonawczej inwestycji.

Usługi geodezyjne z Olsztyna

Usługi geodezyjne z Olsztyna są również niezbędne w trakcie realizacji
takich przedsięwzięć jak wykopy liniowe (najczęściej spotykane w branży
elektrycznej i sanitarnej). Uprawniony geodeta bez problemu namierzy i
zaznaczy w terenie wszystkie istotne dla realizacji inwestycji punkty, a
potem sprawdzi, czy prace zostały wykonane zgodnie z wyznaczonymi przez
niego punktami, jednocześnie określając czy ewentualne odstępstwa nie
łamią przepisów.

Inne usługi geodezyjne

Budowa to jednak nie jedyny obszar działalności geodezyjnej. W jej skład wchodzą także pomiary geodezyjne oraz sporządzanie map. Jest to niezbędne do celów projektowych czy do przygotowania przez gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem podjęcie jakichkolwiek działań budowlanych w terenie jest niemożliwe bez wcześniejszego wykonania swoich obowiązków przez specjalistę pomiarów geodezyjnych. Kolejnym bardzo ważnym elementem działalności uprawnionego geodety ewidencja gruntów oraz opis rzeźby terenu. Zadanie to jest niezwykle ważne dla każdego urzędu w kraju. Ewidencja gruntów i rzeźba terenu również odgrywają bardzo istotną rolę w przygotowaniu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. Bardzo często geodeci zajmują się również wyceną nieruchomości, którą sporządza się na podstawie badań kartograficzno-geodezyjnych.

Dobry geodeta Olsztyn powinien charakteryzować się cechami takimi jak dokładność, opanowanie, spokój, cierpliwość skrupulatność i systematyczność. Nie bez znaczenia jest też wiedza matematyczna, wykraczająca nieco ponad wiedzę przeciętnego człowieka oraz kreatywność i łatwość nawiązywania kontaktów. Kompetencje miękkie są więc równie ważne jak wykształcenie. Należy spełnić również szereg wymogów formalnych.