Oferta

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe:

1. Mapy do celów projektowych i planistycznych (w formie analogowej i numerycznej)
2. Tyczenia obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu.
3. Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne.

 

Prace geodezyjno-prawne:

1. Podziały nieruchomości.
2. Wznowienia znaków granicznych.
3. Rozgraniczenia nieruchomości.
4. Sporządzanie map do celów prawnych.

 

Geodezyjna obsługa inwestycji:

1. Zakładanie osnów realizacyjnych.
2. Kompleksowa obsługa procesu budowy/montażu.
3. Pomiary odkształceń i przemieszczeń.
4. Obmiary robót do sprzedaży.
5. Nadzór geodezyjny.

 

Pomiary specjalistyczne:

1. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane (kontrole powierzchni lokali, pomiary elewacji itp.).
2.Pomiary i kontrola warunków geometrycznych układów jezdnych, torowisk, suwnic itp..
3. Pomiary geometrii przestrzennych konstrukcji inżynierskich.
4. Bezkontaktowe metody pomiarów trudnodostępnych obiektów.
5. Pomiary objętości mas ziemnych.
6. Pomiary budowli smukłych – masztów, kominów itp.
7. Pomiary powierzchni zasiewów.
8. Wektoryzacja map analogowych.
9. Inne nietypowe prace.